Expertise

Het expert-netwerk van InnoPlot geeft een overzicht van de beschikbare niche expertise die beschikbaar is voor onze klanten. InnoPlot is in haar kern een netwerkorganisatie en is instaat om de relevante experts, (wetenschappelijke) kennisinstituten en strategische partners voor u in te zetten. Onze experts kunnen u in verschillende rollen ondersteunen:

 • Inhoudelijke experts voor analyse en design van innovatieve oplossingen.
 • Het uitvoeren van een review of second opinion op een door u (nog te) ontwikkelde oplossing.
 • Inhoudelijke experts voor realiseren/implementeren van de gedefinieerde innovatieve oplossingen.
 • Het managen van innovatieprojecten of innovatieprogramma’s.
 • Het managen van een innovatieportfolio.
 • (Interim) management voor R&D, New Business Development, Incubator of New Ventures.

In veel gevallen in combinatie met een transformatie- of reorganisatieproject.

Strategie & Realisatie

In de bedrijfsstrategie worden bewuste keuzes aangegeven waar, wanneer en hoe de onderneming waarde genereert. De analyse van de context van het bedrijf is daarvoor belangrijke input. In de innovatiestrategie wordt aangegeven met welke typen innovatie waarde wordt gegenereerd aanvullend op de bestaande business. Om het innovatieportfolio daadwerkelijk te kunnen realiseren worden eisen gesteld aan de inrichting van het operationele model en het vermogen de bestaande commerciële, technologische en operationele capabilities aan te kunnen passen. Dit levert een aantal uitdagingen op in het innovatiedomein:

 

 • Wat zijn de belangrijke trends en ontwikkelingen in de context van onze onderneming en wat is hiervan de impact?
 • Welke strategische innovatiescenario’s zijn mogelijk en hoe moet onze innovatieportfolio er uitzien om succesvol te kunnen zijn?
 • Hoe managen we onze innovatieportfolio? Wie neemt welke besluiten?
 • Hoe richten we het operationele model in zodanig dat de realisatie van innovaties het beste wordt gefaciliteerd?
 • Welke type programma- en projectleider is effectief om onze innovatie initiatieven uit te voeren?
 • Welke type processen en tools zijn nodig om succesvol te innoveren?
 • Hoe communiceren we over onze innovatieprojecten (zowel in- als extern)?
 • Hoe kunnen we innovaties versnellen wetende dat dit een significante impact zal hebben op de business-case?

Innovatie en Doorbraaktechnologie

In de komende tien jaar verwacht InnoPlot dat nieuwe doorbraaktechnologie beschikbaar komt in diverse sectoren. Ook zullen steeds meer technologieplatformen bestaan uit voorheen afzonderlijke technologieën. Ondernemingen zullen niet instaat blijken te zijn om al deze technologieën in huis te hebben en zelf verder te ontwikkelen. Dit levert een aantal uitdagingen op in het innovatiedomein:

 • Wat zijn de belangrijke doorbraaktechnologieën die we in de komende 10 jaar mogen verwachten?
 • Hoe kan potentiële relevante nieuwe technologie tijdig worden gesignaleerd?
 • Hoe wordt omgegaan met het spanningsveld tussen het verkrijgen van toegang tot extern ontwikkelde technologie en de keuze om zelf technologie te willen ontwikkelen?
 • Welke vormen van financiering zijn mogelijk voor het ontwikkelen van de front-end innovatie?
 • Sluit het huidige innovatieportfolio aan op de strategische technologie-roadmaps?
 • Hoe wordt omgegaan met het spanningsveld tussen de gedane investeringen in de bestaande technologie versus het willen investeren in nieuwe technologie?
 • Hoe wordt omgegaan met complexe samenwerkingsprogramma’s voor het ontwikkelen van nieuwe technologie?

 

Innovatie en Partnerships

Steeds meer ondernemingen erkennen de noodzaak om strategische samen te werken met partners om succesvol te innoveren. Maar succesvol samenwerken in situaties met grote onzekerheid en onvoorspelbare uitkomsten is geen sinecure. Dit levert een aantal uitdagingen op in het innovatiedomein:

 • Welke belangrijke ontwikkelingen op het gebied van partnerships zullen de komende 10 jaar gaan spelen?
 • Hoe om te gaan met het spanningsveld veroorzaakt door verschillen in doelen en uitgangspunten van de partners?
 • Op welke wijze wordt de verdeling en de bescherming van de potentiële waarde gegarandeerd?
 • Hoe scout en selecteer je de juiste partners?
 • Wat is het juiste moment van het aangaan van een partnership?
 • Hoe richt je een duurzaam partnershipmanagement in?
 • Hoe communiceer je effectief tussen de partners?

Innovatie en Duurzaamheid

Ondernemingen zoeken steeds vaker een gezonde balans tussen het genereren van maximale economische waarde en maatschappelijke waarde. Deze ontwikkelingen worden versterkt door wettelijke maatregelen en druk vanuit klanten en maatschappelijke organisaties. Dit levert een aantal uitdagingen op in het innovatiedomein:

 • Welke belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zullen de komende 10 jaar gaan spelen?
 • Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen financiële- en duurzaamheidsdoelen?
 • Waar in de waardeketen zullen de kosten en opbrengsten terecht gaan komen?
 • Sluit het huidige innovatieportfolio aan op de strategische duurzaamheidsambities?
 • Hoe wordt omgegaan met het spanningsveld tussen de bestaande business en duurzaamheidsprojecten?
 • Wie heeft de belangrijkste stem in het besluitvormingsproces ten aanzien van prioriteitstelling, business cases en resource allocatie?
 • Hoe wordt omgegaan met open innovatienetwerken en complexe vormen van samenwerken?

Innovatie en Transformatie

Innoveren betekent omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Binnen de onderneming leidt innovatie tot concrete veranderingen bij de betrokken stakeholders. Indien de veranderingen onzeker en onvoorspelbaar zijn leidt dit in veel gevallen tot weerstand om de bestaande situatie te willen veranderen. Dit levert een aantal uitdagingen op in het innovatiedomein:

 • Wat zijn de belangrijke trasformatiethema’s die we in de komende 10 jaar mogen verwachten?
 • Hoe wordt duidelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de innovatie voor de betrokkenen in de organisatie?
 • Hoe wordt een strategische verandering vertaald naar een operationele verandering?
 • Hoe wordt omgegaan met het spanningsveld tussen de bestaande- en de gewenste nieuwe bedrijfscultuur?
 • Welk stijl van leiderschap is noodzakelijk tijdens en na het transitieproces?
 • Op welke wijze worden de stakeholders in het innovatieproces betrokken?
 • Welke instrumenten en capabilities zijn er beschikbaar om het noodzakelijke transitieproces te ondersteunen?

Contact Us

@innoplot.nl

+31(0) 6 46 93 45 77
+31(0) 6 42 11 11 37

Customer Contact Center

Hight Tech Systems Park

Gebouw N
Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo
Rotterdam | Den Haag | Leiden | Bilthoven

Contact Us

@innoplot.nl

+31(0) 6 46 93 45 77
+31(0) 6 42 11 11 37

Customer Contact Center

Hight Tech Systems Park

Gebouw N
Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo
Rotterdam | Den Haag | Leiden | Bilthoven