Financing

Innovation

Financing Innovation heeft als doel om de kosten en investeringen voor innovatie te kunnen financieren.

Hoe kunnen we de financiële consequenties voor innovaties inzichtelijk maken?

Hoe gaan we om met grote mate van onzekerheid (kosten-baten)? Hoe kunnen we onze kennis beschermen en daarmee duurzaam vermarkten? Hoe stellen we R&D budgetten op en op basis waarvan? Hoe gaan we om met de vele veranderingen tijdens de uitvoering van een innovatie project en wat zijn daarvan de financiële consequenties?

Voorbeelden van eindproducten:

  • Dynamic Business Cases
  • R&D Budget & Planning
  • Intellectual Property  (IP)
  • Acquisitions
  • Ventures

Don't Be Shy

If we didn’t answer all of your questions, feel free to drop us a line anytime.