Sustainable Innovation

Sustainable Innovation heeft als doel innovatie na te streven die niet alleen economische waarde genereert maar ook een positieve bijdrage levert aan de ecologische- en sociale impact op de samenleving.

Hoe innoveren we waarbij er een gezonde balans bestaat tussen de economische waarde en de ecologische en sociale impact op de samenleving?

Wat is ons morele kompas om sustainability en innovatie te integreren? Hoe bepalen we onze ecologische footprint van ons bedrijf en welke ambitie hebben hiervoor in de toekomst? Welke concrete en meetbare bijdrage leveren wij nu en in de toekomst aan de verbetering van de welvaart van onze medewerkers, eigenaren en klanten in onze samenleving?

Voorbeelden van eindproducten:

  • Sustainable Innovation Company Compass
  • Ecologic Impact Analysis
  • Humantary Impact Analysis
  • Economic Impact Analysis
  • Sustainable Business Case

Don't Be Shy

If we didn’t answer all of your questions, feel free to drop us a line anytime.