Platform Innovatie & Duurzaamheid

Wordt deelnemer van het
Platform Innovatie & Duurzaamheid

Voor vakgenoten om kennis & ervaringen te delen, trends & ontwikkelingen te volgen en die te vertalen naar mogelijke oplossingen voor complexe innovatieve duurzaamheidsvraagstukken

Dit platform biedt een creatieve en veilige omgeving met “peers” uit andere organisaties complexe duurzaamheidsvraagstukken te verkennen en samen nieuwe oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Deze vraagstukken kunnen zich op diverse niveaus in de organisatie voordoen:

Duurzaamheids- en innovatiestrategie:

  • Spanningsveld tussen financiële- en duurzaamheidsdoelen.

  • Impact op de hele waardeketen.

  • Aansluiting van het innovatieportfolio met de strategische ambities op het gebied van duurzaamheid.

Inrichting operatingmodel voor innovatie & duurzaamheid:

  • Spanningsveld tussen de bestaande business en duurzaamheidsprojecten.

  • Prioriteitstelling, business cases en allocatie van resources in het besluitvormingsproces.

  • Open innovatienetwerken en complexe vormen van samenwerken.

Uitvoering van duurzaamheids- en innovatieprojecten

  • Spanningsveld tussen een stage-gate en agile proces.

  • De rol van slimme digitale tools, automatisering en robotisering.
  • Transparantie vanaf het begin versus “onder de radar blijven”.

De deelnemers hebben een grote rol in het bepalen welke thema’s aan de order moeten komen. PeersPlatforms™ initieert, organiseert, faciliteert en modereert.

 

Interesse in het Platform Innovatie & Duurzaamheid? Of heeft u een vraagstuk op een ander innovatie gerelateerd onderwerp? Laat dan hier uw gegevens achter.

Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook.

+31 (0) 6 46 93 45 77

Hoe en wie?

Het doel van het Platform Innovatie Management is het uitwisselen en samen ontwikkelen van oplossingen voor complexe vraagstukken. Wij brengen gelijkwaardige professionals (peers dus) vanuit verschillende organisaties bij elkaar in een veilige omgeving (geen directe concurrenten, geen verkopers, geen consultants) en versnellen zo het leer- en ontwikkelproces op hun vakgebied.

Er zullen minimaal vier fysieke bijeenkomsten in een jaar worden georganiseerd. Per bijeenkomst wordt een specifiek thema uitgekozen (mede door de deelnemers zelf) en ingeleid door externe kennis en ervaring van experts uit de praktijk. De kennis en ervaring wordt met elkaar gedeeld en in kleinere groepen worden mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen bedacht. Daarna wordt gekeken hoe een nieuwe oplossingsrichting concreet vertaald kan worden naar de eigen organisatie.

De digitale knowledge-base is gericht op het toegankelijk maken en delen van kennis, concrete cases, innovatie-toolbox, specifieke expertise op verschillende thema’s, en online intervisie.

PeersPlatforms™  kan op verzoek van de deelnemers samenwerking aan “cross company” innovatieprojecten faciliteren.

Wij richten ons specifiek op diegene die een actieve en seniore rol en verantwoordelijkheid hebben binnen het innovatiedomein.

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur (inclusief buffet). De locatie is centraal in Nederland.

 

Koen Klokgieters,

Platform Leader & Facilitor

koen@innoplot.nl  +31 (0) 6 46 93 45 77

Gerhard Zervaas,

Digital Platform Moderator

 gerhard@innoplot.nl  +31 (0) 6 42 11 11 37

Er kunnen maximaal twee deelnemers aanmelden uit hetzelfde bedrijf

Een jaar abonnement voor dit platform is € 1.250,- per deelnemer. In deze prijs zijn inbegrepen 4 bijeenkomsten (inclusief materialen en buffet) en de toegang tot de digitale community (kennis en netwerk). Al onze prijzen zijn exclusief BTW.