Platform Innovatie  Management 

Wordt deelnemer van het
Platform Innovatie Management 

Voor vakgenoten om kennis & ervaringen te delen, trends & ontwikkelingen te volgen en die te vertalen naar mogelijke oplossingen voor complexe innovatievraagstukken

Dit platform biedt een creatieve en veilige omgeving om met “peers” uit diverse andere organisaties complexe innovatievraagstukken te verkennen en samen een oplossingsrichting te ontwikkelen. Deze vraagstukken kunnen zich op diverse niveaus in de organisatie voordoen:

Context en Innovatiestrategie:

  • Spanningsveld tussen financiële- en duurzaamheidsdoelen.

  • Market pull versus technology push.

  • Aansluiting van het innovatieportfolio met de strategische ambities van de organisatie.

Inrichting Innovatie Operating Model:

   • Spanningsveld tussen managers van de bestaande business en innovatieprojecten.
   • Prioriteitstelling, business cases en allocatie van resources in het besluitvormingsproces.
   • Open innovatie en complexe vormen van samenwerken.

Uitvoering van Innovatieprojecten

  • Spanningsveld tussen een stage-gate en agile proces.

  • De rol van slimme digitale tools, automatisering en robotisering.
  • Transparantie vanaf het begin versus “onder de radar blijven”.

De deelnemers hebben een grote rol in het bepalen welke thema’s aan de order moeten komen. PeersPlatforms™ initieert, organiseert, faciliteert en modereert.

 

Interesse in het Innovatie Management Platform? Of heeft u een vraagstuk op een ander innovatie gerelateerd onderwerp? Laat dan hier uw gegevens achter.

Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook.

+31 (0) 6 46 93 45 77

Hoe en wie?

Het doel van het Platform Innovatie Management is het uitwisselen en samen ontwikkelen van oplossingen voor complexe vraagstukken. Wij brengen gelijkwaardige professionals (peers dus) vanuit verschillende organisaties bij elkaar in een veilige omgeving (geen directe concurrenten, geen verkopers, geen consultants) en versnellen zo het leer- en ontwikkelproces op hun vakgebied.

Er zullen minimaal vier fysieke bijeenkomsten in een jaar worden georganiseerd. Per bijeenkomst wordt een specifiek thema uitgekozen (mede door de deelnemers zelf) en ingeleid door externe kennis en ervaring van experts uit de praktijk. De kennis en ervaring wordt met elkaar gedeeld en in kleinere groepen worden mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen bedacht. Daarna wordt gekeken hoe een nieuwe oplossingsrichting concreet vertaald kan worden naar de eigen organisatie.

De digitale knowledge-base is gericht op het toegankelijk maken en delen van kennis, concrete cases, innovatie-toolbox, specifieke expertise op verschillende thema’s, en online intervisie.

PeersPlatforms™  kan op verzoek van de deelnemers samenwerking aan “cross company” innovatieprojecten faciliteren.

Wij richten ons specifiek op diegene die een actieve en seniore rol en verantwoordelijkheid hebben binnen het innovatiedomein.

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur (inclusief buffet). De locatie is centraal in Nederland.

 

Koen Klokgieters,

Platform Leader & Moderator

koen@innoplot.nl  +31 (0) 6 46 93 45 77

Gerhard Zervaas,

Digital Platform Moderator

   gerhard@innoplot.nl  +31 (0) 6 42 11 11 37

  Er kunnen maximaal twee deelnemers aanmelden uit hetzelfde bedrijf

  Een jaar abonnement voor dit platform is € 1.250,- per deelnemer. In deze prijs zijn inbegrepen 4 bijeenkomsten (inclusief materialen en buffet) en de toegang tot de digitale community (kennis en netwerk). Al onze prijzen zijn exclusief BTW.