= innovatie

creation

revolution

Wat wij doen

InnoPlot werkt aan complexe innovatie(ve) vraagstukken en stimuleert ondernemerschap. Wij maken complexiteit in innovatie hanteerbaar voor onze klanten, zodat zij in staat zijn om belangrijke besluiten goed gefundeerd te nemen.

De toename in complexiteit wordt onder andere veroorzaakt door een combinatie van factoren zoals disruptieve technologie, nieuwe businessmodellen, integratie van verschillende vakgebieden en (internationale) samenwerking.

Innovatie is niet eenvoudig en vraagt bijvoorbeeld om om te leren gaan met vele onzekerheden. Omgaan met deze onzekerheden hoort simpelweg bij ondernemerschap. Traditioneel Ondernemerschap is vooral gebaseerd op de intuïtieve besluitvorming.

Bij Innoplot wordt de intuïtieve besluitvorming aangevuld met inzichten vanuit data analyse. Wij bieden onze klanten een dynamisch management besluitvormingsmodel waarbij intuïtie en (big) data hand in hand gaan.

De meest complexe beslismodellen treffen wij aan bij clienten die binnen één organisatie zowel R&D, Operations én Marketing & Sales uitvoeren. Vrijwel alle parameters voor complexiteit zijn dan aanwezig. Dit vraagt een unieke dynamiek in samenwerking, inzicht en besluitvorming.

Wij leveren maatwerkoplossingen door innovatieve met traditionele methodes te combineren.

Onze kracht is ons netwerk van professionals. Naast top-professionals op vakinhoudelijk gebied (sterke academische verbondenheid) beschikken wij over zeer ervaren “bruggenbouwers” (executives en consultants) die de verschillende disciplines binnen en buiten de organisaties effectief met elkaar laten samenwerken.

Wij hebben ruime ervaring in de sectoren High Tech, Utilities, Marine & Off Shore, Safety & Security, Biotech, Nutrition, Pharma, Advanced Materials en Telecom.

Front End Innovatie

Front End innovatie heeft als doel het opbouwen van een extern eco-systeem voor het scouten van disruptieve technologieën en nieuwe kennisgebieden.

Innovation Management

Innovation Management heeft als doel de innovatie strategie te ontwikkelen en de innovatie uitvoering effectief en efficiënt te organiseren.

Building Innovation

Building Innovation heeft als doel het daadwerkelijk ontwikkelen en bouwen van nieuwe producten, applicaties en productieprocessen.

Innovation Culture

Innovation Culture heeft als doel om een innovatieve en ondernemende cultuur in de organisatie te ontwikkelen en te borgen.

Financing Innovation

Financing Innovation heeft met name als doel om de kosten en investeringen voor innovatie te kunnen financieren.

Technology2Martket

Technology2Market heeft als doel om innovaties succesvol in de markt te introduceren en daarna een gezonde groei te realiseren.

Wilt u meer weten?

Schroom dan niet om contact op te nemen

[show-logos orderby='rand' category='slider' activeurl='inactive' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='false' description='false' limit='0' filter='false' carousel='ticker,4000,false,false,40000,20,true,false,true,1,0,1' img='200,200']