Platform Innovatie & Partnerships

Wordt deelnemer van het
Platform Innovatie & Partnerships

voor vakgenoten om kennis & ervaringen te delen, trends & ontwikkelingen te volgen en die te vertalen naar mogelijke oplossingen voor complexe innovatievraagstukken waarbij partners zijn betrokken

Innovatiestrategie en samenwerken met derden:

  • Spanningsveld door verschillen in doelen en uitgangspunten van de partners.

  • Impact op de hele waardeketen en de verdeling/bescherming van de potentiële waarde.

  • Afstemming van het innovatieportfolio tussen de betrokken partners.

Inrichting operating model voor co-creatie en partnershipmanagement:

  • Hoe scout en selecteer je de juiste partners?

  • Wat is het juiste moment van het aangaan van een partnership?

  • Hoe richt je een duurzaam partnershipmanagement in?

Uitvoering van innovatieprojecten met partners:

  • Welke uitdagingen heeft een projectleider in een samenwerking?

  • Wat is de rol van slimme digitale tools, automatisering en robotisering?
  • Hoe communiceer je effectief tussen de partners?

De deelnemers hebben een grote rol in het bepalen welke thema’s aan de order moeten komen. PeersPlatforms™  initieert, organiseert, faciliteert en modereert.

 

Interesse in het Innovatie & Partnerships Platform? Of heeft u een vraagstuk op een ander innovatie gerelateerd onderwerp? Laat dan hier uw gegevens achter.

Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook.

+31 (0) 6 46 93 45 77

Hoe en wie?

Het doel van het Platform Innovatie & Partnerships is het uitwisselen en samen ontwikkelen van oplossingen voor complexe vraagstukken bij co-creatie en samenwerken met partners. Wij brengen gelijkwaardige professionals (peers dus) vanuit verschillende organisaties bij elkaar in een veilige omgeving (geen directe concurrenten, geen verkopers, geen consultants) en versnellen zo het leer- en ontwikkelproces op hun vakgebied.

Er zullen minimaal vier fysieke bijeenkomsten in een jaar worden georganiseerd. Per bijeenkomst wordt een specifiek thema uitgekozen (mede door de deelnemers zelf) en ingeleid door externe kennis en ervaring van experts uit de praktijk. De kennis en ervaring wordt met elkaar gedeeld en in kleinere groepen worden mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen bedacht. Daarna wordt gekeken hoe een nieuwe oplossingsrichting concreet vertaald kan worden naar de eigen organisatie te maken.

De digitale knowledge-base is gericht op het toegankelijk maken en delen van kennis, concrete cases, innovatie-toolbox, duurzaamheid-toolbox, specifieke expertise op verschillende thema’s, en online intervisie.

PeersPlatforms™  kan op verzoek van de deelnemers samenwerking aan “cross company” innovatieprojecten faciliteren.

Wij richten ons specifiek op diegene die een actieve en seniore rol en verantwoordelijkheid hebben binnen het domein innovatie en partnerships.

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur (inclusief buffet). De locatie is centraal in Nederland.

 

Koen Klokgieters,

Platform Leader & Facilitor

koen@innoplot.nl  +31 (0) 6 46 93 45 77

Gerhard Zervaas,

Digital Platform Moderator

 gerhard@innoplot.nl  +31 (0) 6 42 11 11 37

Er kunnen maximaal twee deelnemers aanmelden uit hetzelfde bedrijf

Een jaar abonnement voor dit platform is € 1.250,- per deelnemer. In deze prijs zijn inbegrepen 4 bijeenkomsten (inclusief materialen en buffet) en de toegang tot de digitale community (kennis en netwerk). Al onze prijzen zijn exclusief BTW.